THUỐC TIÊM PHÒNG CHO CHÓ – VACCIN 7 BỆNH (PFIZER)

120,000

Bao gồm các bệnh:

  1. Viêm ruột: Cannine Parvovirus nhược độc, ít nhất ………..107.0 TCID50 (*)
  2. Sài sốt chó con(Carre’): Cannine Distemper Virus nhược độc, ít nhất …..102.5 TCID50
  3. Bệnh viêm gan: do Cannine Adenovirus type 2nhược độc, ít nhất …..102.9 TCID50
  4. Cúm (ho cũi chó): Cannine Parainfluenza Virus nhược độc, ít nhất …..105.0 TCID50
  5. Bệnh nghệ ( Bệnh do xoắn khuẩn): Do leptospira Canicola vô hoạt…………..600 NU
  6. Bệnh nghệ ( Bệnh do xoắn khuẩn): Do leptospira Icterohaemorrhagiae vô hoạt, ít nhất ……600NU
  7. Bệnh viêm ruột: Do coronavirus it nhất ……..1468 EAU/0,05 ml

Chỉ định: Thuốc tiêm phòng cho chó Chủng ngừa kết hợp các bệnh ở chó để phòng 7 bệnh trên

còn 100 hàng

Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, HN - Code: 100000

Tọa Độ: 21.038008, 105.746530